Politica de confidentialitate si prelucrarea datelor personale

Accesul/vizitarea acestui website de catre dumneavoastra se supune Termenilor si conditiilor de utilizare si Politicii de confidentialitate, implica acceptul explicit al dumneavoastra cu privire la acestea si reprezinta intreaga intelegere (contractul) dintre parti.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, respectiv Regulamentul UE 2016/679 (GDRP), Burlacu Mirela Diana I.I. (numita in continuare administrator) are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra si se obliga sa pastreze confidentialitatea lor. Scopul colectarii datelor este exclusiv stabilirea contactului cu dumneavoastra, procesarea si livrarea comenzilor si informari legate de functionarea site-ului si de ofertele magazinului. Refuzul dvs. determina imposibilitatea prelucrarii comenzii.

Datele dvs pot fi procesate numai pentru:

-informarea dvs privind situația contului creat in magazin, validarea, facturarea si expedierea comenzilor, anularea sau rezolvarea oricaror probleme referitoare la o comanda

-administrarea Burlacu Mirela Diana I.I.

–trimiterea de newslettere şi/sau oferte periodice, mesaje publicitare sau de marketing prin folosirea postei electronice, numai daca doriti acest lucru

-a raspunde solicitarilor autoritatilor publice sau pentru a indeplini cerintele legale, pentru prevenirea sau investigarea fraudelor sau in scopul procedurilor privind infractiunile penale

Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv:

-dreptul de acces la date si la informare (puteti solicita sa vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul in care are loc prelucrarea, destinatarii carora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate sau criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada)

-dreptul de interventie (aveti posibilitatea de a solicita corectarea datelor dvs, completarea lor daca este nevoie, pe baza unei cereri transmise prin e-mail la adresa  sau in scris pe adresa bd. Timisoara, nr. 104B, sector 6, Bucuresti)

-dreptul de a solicita stergerea datelor (puteti solicita stergerea datelor prelucrate, daca datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, daca v-ati retras consimtamantul si nu exista  alt temei juridic pentru prelucrarea lor; daca va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligații legale. Cererea va fi trimisa prin email la adresa de mai sus.)

-dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii: daca ati contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite sa verificam exactitatea datelor; daca prelucrarea este ilegala, iar dvs va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; daca operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanța)

-dreptul de opozitie (va puteti opune prelucrarii datelor dvs daca ele privesc marketingul direct, si prelucrarii, cu excepția cazului in care administratorul arata ca are motive legitime care justifica prelucrarea si care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 

-dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata a datelor. Dvs nu veti face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata a datelor.

Administratorul poate furniza datele cu caracter personal ale clientului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai pe baza unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile menționate mai sus, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii bancare, firmei de contabilitate si firmei de gazduire a domeniului (care se afla pe teritoriul UE).

Informaţii colectate

Colectarea datelor personale de catre firedetricotat.ro se face: 
- direct de la dvs: in momentul crearii contului, trimiterii comenzii si/sau abonarii la serviciile oferite de acest site, sau prin completari prin email sau telefon (Date de identificare sau de contact cum ar fi numele, adresa de email, adresa de livrare, codul numeric personal (CNP), numarul de telefon sau alte date din cartea de identitate dupa caz; Inregistrarea interactiunilor care au loc intre dumneavoastra si noi daca este cazul, prin intermediul corespondentei sau altei comunicari)

- din raportul de trafic al server-ului: in momentul vizitarii site-ului furnizati anumite informatii despre dumneavostra, cum ar fi adresa IP, ora vizitei, locul de unde ati intrat, durata vizitei, browserul folosit, site-ul inregistrand aceste date. 

Orice informatie furnizata de dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamantul dumneavoastra expres si neechivoc ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de Burlacu Mirela Diana I.I. in conformitate cu scopurile mentionate mai sus.

Atunci cand vizitati site-ul este posibil ca date despre dvs. sa fie colectate si de parti terte ca de exemplu sisteme de contorizare a traficului sau sisteme de publicitate online.

Datele personale pot fi furnizate şi catre Parchetul General, Politie, instante judecatoresti şi altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Burlacu Mirela Diana I.I. este inregistrata la ANSPDCP cu numarul 29373.